sram_red_etap_volant_maly
[kleo_gap size=”50px”]
[kleo_gap size=”550px”]

Bez káblov a zbytočných bovdenov, inšpirované

z jedného z najrýchlejších vozidiel na planéte.

SRAM RED E TAP, ľavá radiaca páka mení pre-

vod na ľahší,pravá páka na ťažší a simultánne

preradenie pravej a ľavej páky zabezpečí zmenu

prevodu na prevodníku. Jednoduchá cesta k zme-

ne rýchlosti.

V mene skutočného pokroku.

[kleo_gap size=”150px”]
[kleo_gap size=”650px”]
sram_etap_logo_innovation_2016

SRAM RED E TAP zvolený čitateľmi

magazínu Roadbike inovatívnym

výrobkom roku 2016.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

©[current-year] EXIMO s.r.o., Mierové námestie 30/24, SK-01851 Nová Dubnica

info@eximo.sk, 00421 948 394 666